look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Aktualności

 

ODPOWIEDZI ZA CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Często zadawane pytania

1. Jakie są tematy szkoleń?

Odpowiedź: tematyka szkoleń opracowana zostaje podczas spotkań z doradcą zawodowym, na etapie tworzenia Indywidualnego Planu Działania. Tematyka szkolenia będzie zgodna z zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego/regionalengo rynku pracy (zgodna z bariometrem zawodów deficytowych) i potencjałem uczestników projektu określonym podczas doradztwa.

2. Ile wynosi stypendium stażowe?

Odpowiedź: Stypendium stażowe wynosi 1536,50 zł netto za każdy miesiąc stażu. 

3. Ile wynosi stypendium szkoleniowe?

Odpowiedź: Stypendium szkoleniowe uzależnione jest od ilości godzin szkolenia. Po skierowaniu na dane szkolenie w Indywidulanym Planie Działania, Zespół Projektowy przekaże informację o wysokosci stypendium szkoleniowego.