look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Rekrutacja

Planowany termin rekrutacji uczestników:

LISTOPAD 2020 - WRZESIEŃ 2021 r.

Nabór będzie prowadzony z zachowaniem zasady równości szans, w tym równości płci oraz niedyskryminacji.

W ramach projektu zapewniamy stosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie.

Dokumentacja rekrutacyjna w zakładce DOKUMENTY

Zachęcamy do osobistego spotkania z Zespołem Projektowym, w Biurze Projektu lub w wyznaczonym przez Państwa dogodnym miejscu,  podczas którego przedstawimy Państwu zakres projektu, działania, formy wsparcia, korzyści z udziału w projekcie oraz pomożemy w uzupełnieniu dokumentacji zgłoszeniowej. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego oraz na nasz profil facebook

tel. 512 - 026 - 510

mail:aktywnimalopolska@szkoleniawkk.pl

facebook profil: Projekt EFS Aktywni 30+

Zakwalifikowałeś się do udziału w projekcie - poleć nas znajomym, rodzinie itp.